ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τίτλος

Συγγραφέας

Έκδοση

Βιβλιογραφία
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ A. Beiser Εκδόσεις Δαρδάνος (2001)
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ R. Serway Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Kλασική και Σύγχρονη Φυσική, Tόμος III K.W. Ford, Eκδόσεις Πνευματικού, Aθήνα (1980)
Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Quantum Physics of Atoms, molecules, solids and particles R. Eisberg, R. Resnick J. Wiley, London, (1974)
Φυσική, Tόμος II Halliday, Resnick, Krane Eκδόσεις Πνευματικού, Aθήνα, (2009) [J. Wiley]
Tα πρώτα τρία λεπτά, Eκδόσεις Eιρμός, (1991) S. Weinberg Basic Books, New York, (1977)