ΣΚΟΠΟΣ:

Tο µάθηµα απευθύνεται στους δευτεροετείς φοιτητές του Τµήµατος. Αποτελεί συνέχεια της Εισαγωγής στη Σύγχρονη Φυσική Ι και καλύπτει τέσσερις ενότητες: Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας, Πυρηνική Φυσική, Φυσική Στοιχειωδών Σωµατιδίων και Κοσµολογία, για τη µελέτη των οποίων χρησιµοποιούνται βασικές γνώσεις ανάλυσης, κλασσικής φυσικής και κβαντοµηχανικής.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΤΟΜΑΡΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ:

205, Κτίριο Φυσικής

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ 9:00 - 11:00, ΑΜΦ. A

ΩΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ:

ΔΕΥΤΕΡΑ 5:00 - 7:00,   ΑΜΦ. A

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:ΟΛΕΣ ΟΙ ΩΡΕΣ.
Τηλεφωνείστε για συνάντηση στα
2810-394206 (γραφείο), 6932-708510

ECTS:

7

ΕΞΑΜΗΝΟ:

4ο
A LHC Event

_